โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นำโดยผู้อำนวยการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558


กลับหน้าหลัก