โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นำโดยผู้อำนวยการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมาหามงคล
เฉลิมพระชมนพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่


กลับหน้าหลัก