Address: โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Phone: (053) 611-402 Email: msirri1@hotmail.com

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 โครงการชลประทานที่ 1 ชลประทาน ได้จัดกิจกิจกรรมการออกกำลังกาย

ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยจัดกิจกรรมณ อ่างม่อนตะแลง โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 OKAM 1  OKAM 2  DSC 0704 resize  DSC 0704 resize DSC 0487 resize
 DSC 0704 resize  DSC 0704 resize  DSC 0704 resize  DSC 0704 resize DSC 0704 resize
 DSC 0704 resize  DSC 0704 resize  DSC 0704 resize  DSC 0704 resize DSC 0699 resize

{gallery}News/2016/11/11222916_01{/gallery}