Address: โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Phone: (053) 611-402 Email: msirri1@hotmail.com

ถวายพานพุ่ม(กกท)

ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีครองราชย์

      โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  70 ปีครองราชย์ ณ.บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กกท.มส) โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระกรณียากิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อประชาชนผู้มาร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559 

DSC 0412 resize DSC 0416 resize DSC 0424 resize DSC 0426 resize DSC 0449 resize
DSC 0450 resize DSC 0456 resize DSC 0468 resize DSC 0470 resize DSC 0471 resize