รวมกิจกรรมต่างๆ

 

กิจกรรมปีพ.ศ.2559

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พิธีแสดงความอาลัย

งานเกษตรแปลงใหญ่

ถวายพานพุ่ม(กกท)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

กิจกรรมรดน้ำดำหัวปี2559

แก้ไขวิกฤตหมอกควันพ.ศ.2559

- กิจกรรมรดน้ำดำหัว โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

การจัดงานสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี(กิจกรรมการขุดลอกคูคลอง)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

กิจกรรมปีพ.ศ.2558

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-ปั่นเพื่อพ่อ

-พิธีถวายสัตย์ปฎิญาน

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-กิจกรรมวันแม่

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ