Address: โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Phone: (053) 611-402 Email: msirri1@hotmail.com

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาน

พิธีถวายสัตย์ปฎิญานเป็นขาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นำโดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮองสอน