^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


พิธีถวายสัตย์ปฎิญานเป็นขาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นำโดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮองสอน