รวมกิจกรรมต่างๆ

 

กิจกรรมปีพ.ศ.2559

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พิธีแสดงความอาลัย

งานเกษตรแปลงใหญ่

ถวายพานพุ่ม(กกท)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

กิจกรรมรดน้ำดำหัวปี2559

แก้ไขวิกฤตหมอกควันพ.ศ.2559

- กิจกรรมรดน้ำดำหัว โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

การจัดงานสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี(กิจกรรมการขุดลอกคูคลอง)

13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114

กิจกรรมปีพ.ศ.2558

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-ปั่นเพื่อพ่อ

-พิธีถวายสัตย์ปฎิญาน

-กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

-กิจกรรมวันแม่

หมอกควัน59

มาตราการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงวิกฤต

   4088485552936  4088506600849  

  456789  4088485841138 

 4088485721177  4088485772646

 

4088485602001

สำนักงานโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน วันละ 2 รอบ  เวลา 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 29 เมษายน พ.ศ.2559

 

 

 

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาน

พิธีถวายสัตย์ปฎิญานเป็นขาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
นำโดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮองสอน

 

 

ปั่นเพื่อพ่อ

IMG 8453

IMG 8349

IMG 8633

IMG 8735

IMG 8774

IMG 8827

IMG 8848

IMG 8870

IMG 8874

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ