น้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คลิกที่นี่

Untitled

Untitled1

Untitled2

รายงานปริมาณน้ำ

กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนสะสม click-here

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน(สถานีวัดน้ำฝนอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง) click-here

สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำวัน click-here

สถานการณ์น้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการชลประทานฯประจำวันclick-here

 

| | |รายงานปริมาณน้ำท่า| | |
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ click-here
แบบรายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี click-here
แบบรายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายเดือน click-here
แบบรายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน click-here

| | |รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ| | |

กราฟแสดงสถิติระดับน้ำอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

(อ่างฯม่อนตะแลง,อ่างฯห้วยแม่ฮ่องสอน) click-here

Ruile Curve อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน และ อ่างเก็บน้ำแม่สะกืด (ม่อนตะแลง) click-here

สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือน click-here

รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ในเขตพื้นที่ชลประทาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนจำนวน 6 แห่ง click-here

ฐานข้อมูลน้ำกรมชลประทาน click-here

 

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ