เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประมวลภาพกิจกรรม

ค้นหา:
 

เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริพร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ และศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ update(2017-11-10 15:11:48)ดู(157)ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 1 ข้อมูล
[1]

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP