เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประมวลภาพกิจกรรม

ค้นหา:
 

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้..
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันที่ 14 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้เดินทางติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตของนายจำรัส วิจิตร ราษฎรบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ update(2019-08-16 14:31:44)ดู(94)ครั้ง

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ”..
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นายปฎิพล รอดบุญฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ” ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน update(2019-08-16 14:16:11)ดู(35)ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 2 ข้อมูล
[1]

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP