เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(27)ครั้ง
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปรับปรุง:2019-04-26 16:27:51

 วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562  โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1        จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2562

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 14 เมษายน 2562
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP