เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(73)ครั้ง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน Kickoff รวมใจผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนี่องมาจากพระราชดำริ ณ. ฝายปู่ปุ๊ด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปรับปรุง:2019-05-07 10:01:47
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 1 พฤษภาคม 2562
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP