เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(47)ครั้ง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายรัฐบาล จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปรับปรุง:2019-10-10 14:29:10

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายกตัญญู  ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้  นายเกษียร สฤษดิกุล  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 2            และนายชินกร ทองชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายรัฐบาล โดยมี                      ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายรัฐบาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ตำบลปางหมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 10 ตุลาคม 2562
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP