เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(51)ครั้ง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ กองทัพบก ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปรับปรุง:2019-12-19 15:05:35

นายกตัญญู  ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกรกช วรรัตนวัชร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย/สั่งการ กองทัพบก ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังนี้

          วันพุธที่ 18 ธันวาคม  2562 เวลา 09.10 - 11.00 ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน                  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.50 – 13.00  ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาปูป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเวลา 13.10 – 15.00 ณ โครงการจัดตั้งยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 19 ธันวาคม 2562
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP