เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(21)ครั้ง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ปรับปรุง:2020-01-02 09:51:10

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562-1 มกราคม 2563 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้โครงการ “ส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยให้บริการจุดน้ำดื่ม            ณ บริเวณหน้าโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 1 มกราคม 2563
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP