เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(33)ครั้ง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปรับปรุง:2020-01-29 15:05:02

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกตัญญู  ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื่อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วงวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563

         

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 7 มกราคม 2563
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP