เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(40)ครั้ง
ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาละวิน

ปรับปรุง:2020-01-29 15:04:06

วันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอสบเมย                      จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกตัญญู  ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาละวิน ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบได้เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบ 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 19 มกราคม 2563
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP