เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(18)ครั้ง
ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ปรับปรุง:2020-02-20 13:41:44

ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายกตัญญู  ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และข้าราชการในสังกัด ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี    และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่โครงการหลวงแม่สะเรียง และโครงการหลวงแม่ลาน้อย     เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP