เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(10)ครั้ง
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ปรับปรุง:2020-02-19 14:52:20

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน    พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ เพื่อป้องกันไฟป่า และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง Pm2.5 ตามนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณโดยรอบที่ทำการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน          ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 29 หมู่ที่่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1401
โทรสาร 0-536-13478 Website:http://www.msrid.com
Copy Right 2017 http://www.msrid.com , All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP