> รายงานประจำเดือนงบทดลอง

 

| การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

- มกราคม       2566    คลิกที่นี่
- กุมภาพันธ์    2566    คลิกที่นี่ 
- มีนาคม        2566    คลิกที่นี่ 
- เมษายน      2565     คลิกที่นี่ 
- พฤษภาคม   2565     คลิกที่นี่ 
- มิถุนายน      2565     คลิกที่นี่
- กรกฏาคม    2565     คลิกที่นี่
- สิงหาคม      2565     คลิกที่นี่
- กันยายน      2565     คลิกที่นี่
- ตุลาคม        2565     คลิกที่นี่
- พฤศจิกายน  2565   คลิกที่นี่
- ธันวาคม      2565     คลิกที่นี่
 

Super User