รายงานผลการดำเนินการ

• แผนกระตุ้นเศรฐกิจปี2558 คลิกที่นี่
• แผนกระตุ้นเศรฐกิจปี2559 คลิกที่นี่
»รายงาน
• รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
»งานพัสดุ
•    ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ปี2560 คลิกที่นี่
»งานเงินและบัญชี 
•    รายงานงบทดลองประจำเดือน คลิกที่นี่

เกียวกับกรม

pv 590 1 

สังกัดกรมชลประทาน

สังกัดสำนักชลประทานที่1

กิจกรรมต่างๆ

รายงานติดตามและเฝ้าระวัง
สถาณการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2560

ประกาศเตือนภัย
>>จังหวัดแม่ฮ่องสอน คลิก<<

โหลดไฟล์PDF คลิก

กลุ่มผู้ใช้น้ำ

- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- อำเภอปาย
- อำเภอปางมะผ้า
- อำเภอขุนยวม
- อำเภอแม่ลาน้อย
- อำเภอแม่สะเรียง
   ฝายน้ำยวม
- อำเภอสบเมย

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ